(Độc quyền) Hỗ trợ lãi suất mùa dịch Covid-19‼️!    Xem ngay

Bảng ước tính số tiền trả hàng tháng dành cho khách hàng mới mùa dịch COVID-19

Khoản vay từ 25 triệu -> 149 triệu lãi suất chỉ còn 18%/năm 21%/năm

Khoản vay từ 150 triệu -> 299 triệu lãi suất chỉ còn 16%/năm 17%/năm

Khoản vay từ 300 triệu trở lên lãi suất chỉ còn 14%/năm 15%/năm

Tất cả lãi suất trên đều dành cho khách hàng mới, khách hàng cũ được giảm thêm 1%.

Giảm thêm 2% đối với khách hàng là Giáo viên hoặc nhân viên Ngân hàng.

 

Hỗ trợ (24/7) 0901819977