(Độc quyền) Hỗ trợ lãi suất mùa dịch Covid-19‼️!    Xem ngay
 • Tích luỹ dặm bay vượt trội từ mọi giao dịch:
  *Chi tiết cơ chế quy đổi travel miles của thẻ tín dụng VPBank Visa Singature Travel Miles: 
   
Tổng doanh số chi tiêu hợp lệ trong kỳ sao kê Tỷ lệ tích lũy Travel Miles
Chi tiêu tại POS nước ngoài, ăn uống, siêu thị và du lịch Chi tiêu khác
Từ 0 đến dưới 90 triệu 1.000 VNĐ = 20 Travel Miles 1.000 VNĐ = 10 Travel Miles
Từ 90 triệu VNĐ trở lên 1.000 VNĐ = 30 Travel Miles

1.000 VNĐ = 15 Travel Miles

               Số dặm cộng tối đa trong kỳ sao kê: 6.000.000 VP Travel Miles

 • Đổi Travel Miles tiện lợi:
  Đa dạng lựa chọn đổi Travel Miles với hơn 600 hãng hàng không và 600.000 khách sạn trên toàn thế giới tại website www.vptravelmiles.com.vn.
 • Miễn phí thường niên:
  - Năm đầu tiên cho thẻ chính
  - Năm tiếp theo cho thẻ chính nếu có tổng doanh số giao dịch của thẻ chính và thẻ phụ trong năm hiện tại đạt từ 120 triệu đồng.
  - Miễn phí thường niên cho chủ thẻ phụ. 

Hỗ trợ (24/7) 0901819977