(Độc quyền) Hỗ trợ lãi suất mùa dịch Covid-19‼️!    Xem ngay
 • Hoàn tiền tất cả chi tiêu mỗi tháng:
  Tổng chi tiêu đạt từ 25 triệu đồng trở lên/kỳ sao kê
  - Hoàn 10% chi tiêu ăn uống, thời trang; hoàn 5% chi tiêu siêu thị. (Tối đa 2 triệu VNĐ)
  - Hoàn 0.3% các chi tiêu còn lại trong kỳ (Không giới hạn số tiền hoàn)
  * Tổng chi tiêu dưới 25 triệu đồng/kỳ sao kê
  - Hoàn 5% chi tiêu ăn uống, thời trang; hoàn 3% chi tiêu siêu thị. (Tối đa 1 triệu VNĐ)
  - Hoàn 0.3% các chi tiêu còn lại trong kỳ (Không giới hạn số tiền hoàn)

 • Miễn phí phát hành và phí thường niên:
  - Miễn phí phát hành cho Khách hàng ưu tiên của VPBank. 
  - Miễn phí phát hành và miễn phí thường niên chủ thẻ chính cho Khách hàng Ưu tiên của VPBank

 • Hoàn tiền cho chủ thẻ mới
  - Hoàn thêm 1,5 triệu đồng cho chủ thẻ mới khi chi tiêu thẻ ngay đạt 5 triệu đồng trong vòng 40 ngày kể từ ngày mở thẻ

Hỗ trợ (24/7) 0901819977